Seksuell trakkasering og overgrep i idretten

 

Norges Idrettsforbund har retningslinjer for hva en skal foreta seg om en opplever seksuell trakkasering og overgrep i idretten.

 

Disse retningslinjene kan du se: her