Hva er paraorientering

Hva er paraorientering?

Paraorientering er begrepet som benyttes for orientering som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det går an å utøve paraorientering i ulike grener og både som konkurranse og mosjonsaktivitet.

Per dags dato kan man delta på følgende innenfor paraorientering:

Konkurranseaktivitet:
-    Orientering
-   Presisjonsorientering (pre-o)
-    Ski-orientering
-    Sykkelorientering

Mosjonsaktivitet:
-    Turorientering igjennom prosjektet «tur-o for funksjonshemmede»
-    Treningsaktivitet i klubber, både i orientering og pre-o
-    Paraorientering for utviklingshemmede
-    Enkeltarrangement ulike steder i landet
-    Stolpejakt

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer