Søknad om målestokkavvik

 

Målestokkavvik

Fra og med 2013 legger NOF, ved kartuvalget, opp til innføring av en prøveordning med enklere saksbehandling for søknader om målestokkavvik.

I utgangspunktet skal kart som brukes til konkurranser i Norge skal være i målestokken 1:15 000 for langdistanse, mens det for mellomdistanse og stafett også kan benyttes målestokk 1:10 000.

Dette er regler som Kartutvalget i Norges Orienteringsforbund håndhever. De siste årene har det vært gitt svært få unntak fra denne regelen på formelt grunnlag.

Du finner de nevnte relgene: her

 

Konsekvensen av dette har vært at det etter hvert er i ferd med å utvikle seg en ”vi gjør som vi vil”-holdning i forhold til dette i O-Norge.

Det kommer få søknader om målestokkavvik inn til NOF, men det er veldig vanlig, særlig i lokale langdistanseløp, at alle løpskart trykkes i målestokk 1:10 000.

Derfor innføres det fra og med 2013 en prøveperiode med en litt mer liberal holdning til målestokken for langdistanse.

På lokale løp (K-løp, Nærløp, treninger) gir en nå generell tillatelse til bruk av 1:10 000 også for langdistanse. Begrunnelsen for dette er at det vil kunne forenkle arrangementene noe, og at større målestokk stiller mindre krav til trykkekvalitet.

For de viktigste konkurransene skal det fremdeles brukes målestokk 1:15 000 for langdistansen. Dette gjelder NM, norgescup, testløp, distriktsmesterskap, KM og nasjonale løp.

I denne prøveperioden behandles alle søknader om målestokkavvik administrativt av kartansvarlig Ivar Haugen i Norges Orienteringsforbund. Om nødvendig involveres Kartutvalget i behandlingen av søknaden.

Kartutvalget samarbeider også med Ivar Haugen ved utarbeidelse av retningslinjer og kriterier til bruk i saksbehandlingen.

Bakgrunnen for innføringen av denne prøveordningen er ikke et ønske om frislipp av kartmålestokk, men det skal være mulig å få et positivt svar på en velbegrunnet søknad.

Rutiner for søknad om målestokkavvik:
- Det søkes direkte til Ivar Haugen
- Søknad skal inneholde en beskrivelse av hvorfor det ønskes målestokkavvik, samt hvilke distanse og klasser søknaden gjelder.
- Søknaden skal følges av 2 eksemplarer av kartet i ønsket målestokk og 2 eksemplarer av kartet i normriktig målestokk.

Dersom det planlegges å benytte annet enn tradisjonell offsettrykk skal disse kartene produseres med samme kvalitet og metode som skal brukes under arrangementet.

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer