Hørselshemmede

Hørselshemming eller hørselstap er en delvis eller fullstendig tap av hørselen.

Det er ingen hindring for hørselshemmede å delta i orienteringsaktivitet. Det som er viktig er å tilrettelegge kommunikasjonen, slik at de hørselshemmede både kan forstå orienteringsaktivitetene og kommunisere med andre under aktiviteten. 

Tips til kommunikasjon med hørselshemmede:

- Snakk rolig og med klar uttale
- Snakk mot personen, slik at personen kan lese på munnen din
- Tenk på lysforholdene slik at personen kan se munnen din
- Gi informasjon skriftlig
- Bruk kroppsspråk og demonstrer øvelsen
- Lær deg de enkleste tegnspråktegnene for orientering

I enkelte tilfeller kan det være behov for tolk. Her er det den enkelte deltager som kan søke om tolk. Mer info om bestilling av tolk finnes her

Generalsponsor

Hovedsponsorer