Webinar: «Hvordan markedsføre prosjektet Orientering – Kart i skole og fritid?»

07.04.2021 Norges Orienteringsforbund

Få innspill på hvordan prosjektet kan synliggjøres både i egen klubb og lokalmiljøet.

 

 


Det inviteres til webinar med fokus på hvordan en skal markedsføre prosjektet Orientering – Kart i skole og fritid. Tanken er å ta for seg både hvordan en kan synliggjøres både i egen klubb og lokalmiljøet.
 

Tidspunkt: Onsdag 14. april 2021, klokken 19:30-21:00

Sted: Microsoft Teams

Målgruppe: Alle klubber som deltar i prosjektet i år og som deltok i 2020. Alle medlemmer i Norsk Orientering!


Fullstendig innbydelse: her
 

Påmelding:

I Eventor: her

 

Påmeldingsfrist 14. april kl. 17:00


Invitasjon til Teamsmøtet vil bli sendt til den e-postadressen deltaker har registrert i Eventor senest 1 time før møtestart.


Kort om innholdet:
• Kort skissering av prosjektets hovedområder:
-Kart, materiell, aktivitet
• Hvordan synliggjøre arbeidet mot skolen:
-i klubbens aktiviteter for medlemmene
-i klubbens møtevirksomhet
-i arrangementer rettet mot personer som ikke er medlem -på nett / i sosiale medier
• Kontakt med de lokale skolene
• Presentasjon av enkelt årshjul for kommunikasjon med/aktivitet i skolen
• Aktivitetsmateriellet «Faste postmarkeringer» og «O-skole-sekken»
• Samarbeid med andre idrettslag/organisasjoner
• Kontakt med kommunen/fylkeskommunen
• Hvordan få lokal presse med på lagetSpørsmål:
Henning B. Carlsen, Prosjektleder «Orientering i skolen» tlf: 45293210,
e-post: henningbratland.carlsen@orientering.no