Vil du bidra til å løfte kvinneandelen i norsk idrett?

07.12.2019 Norges Orienteringsforbund

Bli med på mentorprogram for kvinnelige ledere!

 

 

Norges idrettsforbund arrangerer årlig et mentorprogram for kvinnelige ledere i norsk idrett.


Overordnet målsetning for programmet er å øke kvinneandelen gjennom å legge til rette for en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av organisasjonen.Norges idrettsforbund inviterer 15 kvinnelige adepter (kandidater) og 15 mentorer (både kvinner og menn) til å følge det tredje kullet i mentorprogram for kvinnelige ledere.  Søknadsfrist 9. desember 2019 


 

Interesserte kandidater fra Orientering, bes ta kontakt med Orienteringsforbundet, ved president Astrid Waaler Kaas  astrid@dakas.no.


En kortfattet søknadstekst med CV kan sendes til Astrid Waaler Kaas, som vil ta kontakt.  Endelig søknad legges inn elektronisk.  

Det skal følge med en anbefaling fra forbundet i søknaden.


Se vedlagt invitasjon for mer informasjon for program og søknad: her