Vi søker nye landslagstrenere i orientering!

04.04.2021 Norges Orienteringsforbund

Er på jakt etter faglig sterke trenere med gode samspillsferdigheter og god kjennskap til norsk og internasjonal orientering.

 

Norges Orienteringsforbund har som overordnet mål for toppidretten å til enhver tid være blant de tre beste orienteringsnasjonene i verden. Det norske seniorlandslaget er organisert som et felles landslag med kvinner og menn, ledet av landslagssjef i spissen for et sterkt landslagstrenerteam.

Nå søker vi to nye landslagstrenere der oppgavene vil være delt mellom utøveroppfølging, landslagsaktivitet og langsiktig utviklingsarbeid. Landslagstrenerne vil inngå i et team bestående av landslagssjef, trenere og helseteam. Landslagstrener rapporterer til landslagssjef. Vi ønsker kjønnsbalanse og oppfordrer kvinner til å søke. I utgangspunktet søker vi to trenere i 80-100% stilling, men det kan også være aktuelt å se på alternative løsninger.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

UTØVEROPPFØLGNING

 • Bidra til utvikling og gjennomføring av et helhetlig treningsopplegg av definerte utøvere
 • Bidra til økt daglig treningskvalitet gjennom tett oppfølging av definerte utøvere
 • Bidra til helhetlig utvikling gjennom tett samspill med
  • aktuelle trenere i utøvers daglige treningsmiljø
  • landslagssjef
  • medisinsk støtteapparat
  • Olympiatoppens fagavdelinger

 

LANDSLAGSAKTIVITET

 • Planlegging, organisering og gjennomføring av samlings- og konkurransevirksomhet
 • Planlegging av tekniske økter og gjennomføring av analyser
 • Bidra til administrativt arbeid rundt landslaget, som utstyr, budsjettering og regnskap
 • Bidra til spesifikke forberedelser til mesterskap
 • Bidra til helhetlig støtte for utøvere i mesterskap
 • Innstilling til uttak til representasjonsoppgaver
 • Bidra til godt antidopingarbeidet i landslagene i samarbeid med det medisinske støtteapparatet
 • Bidra til å sikre et godt samspill med landslagenes trener- og lederteam, medisinske team og øvrig administrasjon i Norges Orienteringsforbund
 • Bidra til langsiktig utviklingsarbeid av norsk topporientering

 

Kompetansekrav:

Vi er på jakt etter faglig sterke trenere med gode samspillsferdigheter og god kjennskap til norsk og internasjonal orientering. Erfaring fra trenerrollen på høyt nivå er en forutsetning, men utøvererfaring kan også bli tillagt vekt. Du må evne å skape motivasjon og idrettsglede, ha en motiverende lederstil og være en teamspiller og lagbygger. Du har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange utfordringer samtidig. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det er en fordel om søkerne behersker skandinavisk språk.

Arbeidssted er Ullevål Stadion og det må regnes med stor reiseaktivitet og ukurant arbeidstid knyttet til stillingen.

Tiltredelse snarlig etter avtale.

Søknadsfrist: 09.04.2021

Du søker på stillingene: her

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til landslagssjef Janne Salmi eller til styrets ansvarlig for toppidrett Hanne Staff. 

Kontaktpersoner:

Janne Salmi
+358 40 551 9769

janne.salmi@orientering.no

Hanne Staff
+47 419 00 372

hanne.staff@olympiatoppen.no