Vi ønsker flere medlemmer til parautvalget i Norsk Orientering!

20.10.2020 Norges Orienteringsforbund

Har du noe å bidra med til utvalget?

 

Høsten 2018 opprettet vi et eget parautvalg i Norsk Orientering, og nå ser vi etter flere engasjerte medlemmer.

Målet for utvalget er å være med å fremme og utvikle orientering for personer med funksjonsnedsettelser.

Er du, eller kjenner du noen som kan være aktuelle, så send inn et forslag/søknad til fagkonsulent Lone Brochmann, mail: lonekarin.brochmann@orientering.no

Det er et mål at utvalget skal ha god kjønnsbalanse, aldersvariasjon og geografisk spredning.

Frist for innmelding av kandidatur: 26. oktober

 

Mandatet for Parautvalget:

Parautvalget skal bistå styret i Norges Orienteringsforbund med å:

 • Gi råd i politiske saker som omhandler paraorientering
 • Fremme paraorientering i Norsk Orientering

Parautvalget skal bistå administrasjonen med:

 • Følge opp utviklingen av paraorientering i Norsk Orientering
 • Arbeide for at alle grupper innenfor målgruppen har et tilbud
  • Bevegelseshemmede
  • Hørselshemmede
  • Synshemmede
  • Utviklingshemmede
  • Skjulte funksjonsnedsettelser
 • Faglig innspill for å utvikle kurs om paraorientering
 • Uttakskriterier til Deaflympics og andre internasjonale mesterskap for hørselshemmede

Parutvalget skal være pådriver for:

 • Å rekruttere nye utøvere til paraorientering
 • Å utvikle mosjonsaktivitet innenfor paraorientering

I tillegg til parautvalget er det et eget pre-o utvalg som jobber konkret med grenen pre-o. Det vil der det er naturlig være samarbeid mellom disse to utvalgene.

Spørsmål om parautvalget kan rettes til fagkonsulent Lone Brochmann, mail: lonekarin.brochmann@orientering.no, tlf. 97082377