Verdens Orienteringsdag 2020

27.03.2020 Norges Orienteringsforbund

Avlyst internasjonalt, forbundet ser på muligheter for nasjonal gjennomføring.

 

 

Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) har valgt å avlyse WOD – Verdens Orienteringsdag, som egentlig skulle vært arrangert i tidsrommet 13.-19. mai 2020.

 

Norges Orienteringsforbund anmoder arrangørklubber å avvente til nye beskjeder kommer fra helsemyndighetene, før avgjørelser om avlysning/alternativ gjennomføring/utsettelse blir tatt.

 

Nye retningslinjer som vil komme fra myndighetene like over påske vil forhåpentligvis gjøre det enkelt for arrangørklubber å ta en endelig avgjørelse rundt planlagte arrangementer.