Verdens Orienteringsdag 2020

08.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Avlyst internasjonalt, klubbene kan se på mulighetene til å arrangere lokalt på seinsommeren eller høsten.

 

 

 

Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) har valgt å avlyse WOD – Verdens Orienteringsdag, som egentlig skulle vært arrangert i tidsrommet 13.-19. mai 2020.

 

I Norge blir det heller ikke noen arrangement i den nevnte perioden med bakgrunn i de restriksjoner som er kommet fra helsemyndighetene.

 

Men klubbene kan se på mulighetene for å arrangere Verdens Orienteringsdag på seinsommeren eller høsten – i samme omfang som planlagt dersom det er i tråd med myndighetenes anbefalinger eller tilpasset de til enhver tid gjeldende restriksjoner.