Velforening i Lofoten med tur-o opplegg: «Vi har poster på grillhytter, gapahuker og buss-skur!»

24.07.2021 Ivar Haugen

Satser på kontinuitet og ny sesong etter årets debut med stjerne-o.

 

 

- Jeg fikk en tanke, og fant et kart på internett. Det kan ha vært Google Maps, så printet jeg ut en PDF-fil av det og la en ganske enkel stjerne-orientering, sier Geir Sture Iversen.

 

I og for seg ingen handling som i o-sammenheng gir «krav på omtale», men når en legger til at Iversen er helt uten bakgrunn fra orientering, samt at stjerne-orienteringen han tilordnet var i egenskap av å være leder i en lokal Velforening i Lofoten, begynner en å skjønne at dette ikke er et orienteringsopplegg som det går 12 på dusinet av.

 

Det er snarere kuriosa at nettopp en Velforening henter frem kart, kompass, sjablong og rødpenn for å fikse tur-o til lokalbefolkningen.

 

- Jeg la en enkel stjerne-o, med poster på alt fra grillhytter via gapahuker til buss-skur.

 

Dermed skal det være mulig også for dem uten all verden av kartkunnskaper å finne frem:

 

- Vi hang ut klippetegner på postene, slik at ungene – som ikke har mobiltelefon – kan delta med stor entusiasme. Det er moro når 5 åringen kan gå sammen med besteforeldrene, og selv få lov til å klippe i kontrollkortet.


- Samtidig er det også et argument å «treffe» dem uten mobiltelefon.

 

Med klippetenger og analogt kart, kan en heller ikke få tak i opplegget i den tradisjonelle tur-o App’en:


- Vi selger opplegget på butikken og kroa.

 

Hvordan er salget?

 

- Vi må gi det noen år, for å få det innarbeidet. Det er for tidlig å dra noen store konklusjoner etter bare noen måneder.

 

- Men de som har kjøpt synes det er veldig bra!


Som kjent skal en ikke fikse noe som fungerer, i denne kontekst innebærer det at Velforeningen har ambisjoner om – minst – tilsvarende opplegg neste sesong:


- Vi har ikke diskuterte det ennå, men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å fortsette. For dette er et konsept som krever kontinuitet, og da kan vi ikke gi oss etter en sesong.

 

Og konseptet er både enkelt og genialt, med poster lokalt:

 

- I forkant hadde vi en god dialog med samtlige grunneiere som har poster på – eller i tilknytning til – sin eiendom. I tillegg laminerte vi en lapp på hver klippetang, hvor det står hvem som organiserer opplegget.


- Da er vi også tryggere på at postene får henge i fred for hærverk.

 

- Samtidig er vi veldig bevisst om at dette bare er et lokalt opplegg, for det er poster på steder som ikke andre enn de lokale kjenner til.

 

Så får en se om det blir utvidelse til Stolpejakt, App og mer regionalt når vi skriver 2022 eller 2023:

 

- Vi har snakket om at vi kanskje skal arrangere Stolpejakten. Men om det skal bli noe av, blir det på steder som allerede er kjente – og offentlige.

 

Nå er det i hvert fall offentlig kjent at Velforeningen sørger for lokal tur-o moro i nærheten av Bøstad skole og noen kilometer mot Leknes.