Utsetter juniorenes frist for å levere helseattest!

23.03.2020 Norges Orienteringsforbund

Juniorer som ønsker å bli vurdert til representasjonsoppgaver må levere inn etterspurte helseopplysninger innen 1.mai.

 


 

Også i 2020-sesongen praktiseres helseattest for alle utøvere som skal representere Norge i orientering. 

 
Seniorene skal ha levert sine helseopplysninger og for juniorene var fristen for å levere inn den nevnte helseattesten 1. april.

 

Men med den spesielle situasjonen og de restriksjonene som nå er i samfunnet på grunn av smittevernhensyn, er fristen for å levere helseattest for juniorløpere utsatt (i første omgang) til 1. mai.

 

Ytterligere forklaring av helseattestordningen, link til selve helseattesten og forklaring på hvordan den skal leveres ser du nedenfor:
 

 Forklaring av helseattestordningen

 

 Helseattest  

 

Denne skal altså være levert til ansvarlig landslagslege før 1. mars for seniorutøvere og 1. april for juniorutøvere!

 

Alt om helseattest og uttakskriterier for 2020 kan du lese: her

 

 

Helseattesten sendes pr. post til eller leveres personlig til (OBS; skal ikke sendes som e-post):

Norges orienteringsforbund
V/Håvard Dybdahl, 
Julsborg 26, 
7607 Levanger