UNO søker nye medlemmer!

24.09.2019 Norges Orienteringsforbund

Er du mellom 17 og 25 år og vil være med og gjøre Norsk Orientering bedre?

 

 

Er du mellom 17 og 25 år og vil være med og gjøre Norsk Orientering bedre, få frem dine meninger om vårt ungdomsarbeid og lære mer om arbeidet vårt?


Ungdomskomiteen til Norsk Orientering (UNO) er nå på jakt etter nye medlemmer. Vi har som formål å arbeide for ungdom (13-25 år) i o-idretten og støtte opp om tilbudene til ungdom både som utøvere, trenere eller ledere.


UNO jobber blant annet med å utvikle UNO sommerleir med mål om å skape idrettsglede og og trivsel hos unge o-løpere uansett nivå, de har et nettverk med ungdomsrepresentantene i kretsene og bidrar i utformingen av tiltak og regler i ungdomsidretten med sikte på både å beholde de som allerede driver med orientering, og rekruttere nye løpere til o-idretten.


Som medlem i UNO forplikter det at du viser engasjement for UNO sine arbeidsoppgaver, men det kreves ingen tidligere erfaring. En plass i UNO handler også mye om å lære. Komiteen har månedlige møter på Skype, mulighet til å stille på NOFs styremøter og diverse oppgaver i forbindelse med UNOs arbeid.


Vil du bli en del av UNO sender du en kortfattet søknad med litt info om deg og din motivasjon til unoorientering@gmail.com innen 31. oktober.


Ta gjerne kontakt på samme e-post om du har spørsmål.2019_UNO_WOC2019-600.jpg