Unik kartbase skal få skolebarna til å «Finne Fram»!

29.11.2018 Norges Orienteringsforbund

«Finn Fram Østfold» et godt steg på veien mot VM i 2019.

 

Finn Fram Østfold-1.JPG

 

I forbindelse med VM i Østfold i 2019 har en også lansert prosjektet «Finn Fram i Østfold».

 

Her er ambisjonen å få til barne- og ungdomsaktivitet på alle skoler i Østfold, med enkle skolekart som hjelpemiddel.

 

Ideen er rett og slett å sette skolene i stand til å gjennomføre god opplæring og aktivitet med kart.

 

Og dette skal være gratis for skolene, noe en kan klare å etterleve med gode bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

Da er gangen eller filosofien i arbeidet at en først utvikle skolegårdskart og nærmiljøkart, deretter hjelper en med kompetanseheving for lærere før en søker å få til et samarbeid mellom skole og klubb.

 

Og allerede nå kan en finne skolegårdskart over de fleste skolene i Østfold på deres unike portal.

 

Her kan lærere finne kart over sin skole, samt tegne og printe ut løyper direkte.

 

Samtidig finner en også forslag til morsomme aktiviteter for elevene basert på målene i læreplanen som omhandler kart og kompass.

 

Du finner denne siden: her