Trenerutviklere på kurssamling

17.10.2019 Norges Orienteringsforbund

- Vi er klare for å holde trener-1 kurs ute i klubber og kretser!

 

Over: Alle deltakere på Trenerutviklersamlinga. 40 deltakere fra 11 idretter/særforbund


Under: Trenerutviklere Orientering.
F.v.bak: Kristine Grønlund, Damien Renard, Ingrid Okkenhaug, Grete Borge Hovi
F.v. foran: Kari Christiansen, Svend Sondre Frøshaug.  (I tillegg Gunhild Bredesen som ikke er med på bildet)    

 

GK trenerutviklere Orientering-600.jpg

 

Forrige helg ble det gjennomført et godt og innholdsrikt grunnkurs for Trenerutviklere på Norges Idrettshøgskole i regi av Norges idrettsforbund ( del 1, felles med flere idretter) og Norges Orienteringsforbund ( del 2 for orienteringsdeltakerne).

 

Målet med Grunnkurset for trenerutviklere er å gi en bedre forståelse for hva man trenger å vite og kunne for å utvikle trenere og fasilitere trenerkurs. Det innebærer bl.a. gode verktøy og læringsmetodikk for å skape engasjement og involvere deltakere på trenerkurs.


7 engasjerte og motiverte trenerutviklere fra Orienteringsforbundet var blant de 40 deltakerne på helgens kurs og de er nå klare for å komme ut og gjennomføre trener-1 kurs i orientering ute i organisasjonen.

 

Mål og innhold i Trener-1 kurset:

Kurset tar sikte på å gi opplæring i hvordan du på en god måte opptrer som trener for barn og unge og hvordan best mulig tilrettelegge treningsøkter med hovedvekt på alder 8-14 år.
Kurset har stort fokus på praksis, med opplæring og utprøving i ulike og varierte øvelser for orientering og er svært relevant for klubbtreninger.


Sentrale tema i trener-1 kurset er:

  • Trenerrollen for barn og unge (vekstmiljø, planlegge trening og veilede)
  • Orienteringsteknikk og metodikk for barn og unge
  • Løypelegging med vekt på nivå og mestring
  • Mål og verdier i barne- og ungdomsidretten
  • Aldersrelatert trening (vekst, utvikling og modning)
  • Idrett uten skader (fokus på forebygge)

 

Nedre alder for kursdeltakere er 16 år ( fylle 16 i kursåret)

Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Meld inn interesse og ønske om trener-1 kurs

Forbundet jobber for tiden med å få på plass flere trener-1 kurs. Er det klubber som gjerne vil ha et kurs i sitt område, spesielt i perioden november – april, så ta snarlig kontakt med forbundet ved lene.kinneberg@orientering.no  


Se mer info: her