Til minne om Bernt O. Myrvold

28.11.2021 Norges Orienteringsforbund

«Han kjente Norges Orienteringsforbund, lovene, konkurransereglene og organisasjonen bedre enn de fleste!»

 

Det blir rart å ikke kunne ringe til Bernt lenger og be om råd og veiledning.

Bernt O. som vi kalte ham, kjente Norges Orienteringsforbund, lovene, konkurransereglene og organisasjonen bedre enn de fleste.

Bernt O. har bidratt med sin kompetanse både gjennom verv i forskjellige komiteer og utvalg fra midten av 1980 tallet, og ved å skrive bøker og ved å lede Kretsledermøte og Forbundstinget.

 

Her er noen hovedpunkter:
Tingperioden 1985 – 1986          Medlem av Ski-o-utvalget
Tingperioden 1997 – 1999          Medlem av Bredde og Opplæringskomiteen (BOK)
Tingperioden 2000 – 2001          1. Varamedlem til styret            
Tingperioden 2002 – 2003          Styremedlem og leder av BOK  
Tingperioden 2004 – 2005          Styremedlem og leder av BOK
Tingperioden 2006 – 2007          Styremedlem og leder av Teknisk Komite (TEK)
Tingperioden 2008 – 2009          Styremedlem og Leder av TEK  
Tingperioden 2010-2011             Medlem i valgkomiteen
Tingperioden 2012-2013             Medlem i valgkomiteen
Tingperioden 2014-2015             Medlem i valgkomiteen

 

Han var medlem av redaksjonsutvalget i «ORIENTERING», senere «Veivalg» og har vært tingrepresentant for Buskerud.

 

Han var ordstyrer på Norges Orienteringsforbunds Forbundsting i 2012, 2014, 2016 og 2018 og flere ganger dirigent på Kretsledermøtet.

 

Han var i flere år leder av N Orienteringsforbunds regelutvalg- en oppgave han hadde fram til sin altfor tidlige død.

 

Ellers kan nevnes at han sammen med Hild Sveine laget Tur-o boka i 2000 og var den som tok det tyngste lasset når den nye løypeleggerboka kom i 2007.
 

Han har også engasjert seg i historien og skrevet mange artikler om dette tema. Blant annet ganske nylig i «Veivalg» om o-idretten under krigen.


Han var forfatter av «Arrangørveilederen» fra 2014 som ble revidert høsten 2021.

 

Er det noe rart at det var Bernt O. vi ringte til når vi trengte hjelp og råd?


Før hvert Kretsledermøte var Bernt O. den som sørget for at forslagene til regelendringer ble korrekt lagt fram.

Til årets Kretsledermøte var det en formidabel jobb å implementere de nye klassebestemmelsene i konkurransereglene. Vi ringte Bernt O., som vanlig sent ute, og i løpet av en dag eller to leverte Bernt.

Bernt O. leverte alltid.


Hvis han da ikke var på reise. Bernt O. var ivrig på å samle land og opplevelser, og har løpt orientering i over 150 land.

 

For en uerfaren generalsekretær, var han gull verdt. NOFs filial i Sarpsborg kalte vi ham. Bernt O. hadde imponerende arbeidskapasitet. Alltid sa han ja. En sjelden gang var vi uenige, men det var stort sett Bernt O. som fikk det som han ville.

 

Norsk Orientering har mistet nok en ildsjel så altfor tidlig. Vi vil savne din lune humor Bernt O. og din enorme arbeidskapasitet som du alltid stilte til rådighet for oss i NOF og for orienteringsidretten i Norge.

 

Vi lyser fred over Bernt O. Myrvolds minne.

 

Astrid Waaler Kaas
President

Øystein Hildeskor
Generalsekretær