Terminlistearbeidet i Norsk Orientering – muligheter for hovedarrangement i 2025!

26.09.2022 Norges Orienteringsforbund

Er i rute for 2023, men mangler arrangører til flere hovedarrangement i 2025.

 


Målet med terminlistearbeidet er at alle arrangement blir tildelt etter følgende søknadsfrister:

* NM og andre Hovedarrangement 3 år før
* Nasjonale løp (NA-løp) 2 år før * Kretsløp (K-løp) 1 år før
* Nærløp (Nærløp) fortløpende fra krets etter 1. nov Status for terminlistearbeidet

Terminlistearbeidet for 2023 er i rute.

Som tidligere skal alle løps søknader gjøres i Eventor
http://eventor.orientering.no

(med unntak av NM/Hovedarrangement hvor det sendes e-post søknad).  

Denne søknaden sendes til: JanArild.Johnsen@orientering.no


Se nærmere detaljer: her
 

Per i dag mangler arrangør til flere hovedarrangement i 2025 - disse hadde søknadsfrist 31.mars i år.

Klubber som er interesser i noen av disse bes gi tilbakemelding på e-posten gitt overfor snarest.

Ellers minner vi om at alle hovedarrangement 2026 har søknadsfrist 31.mars 2023, om 6 måneder.