Status for terminlistearbeidet i Norsk Orientering

15.09.2021 Norges Orienteringsforbund

Se hvilke hovedarrangement det kan være aktuelt å søke om kommende sesonger.

 

Status for terminlistearbeidet per medio september 2021, er at Norsk Orientering er i rute når det gjelder 2022-sesongen.


Dette er informert om til samtlige klubber per e-post.

Terminlisterundskriv for 2022-2025 kan du se: her


Hva angår rutinene, er disse uforandret fra tidligere år, og alle arrangement blir tildelt etter følgende søknadsfrister:
* NM og andre Hovedarrangement 3 år før
* Nasjonale løp (NA-løp) 2 år før
* Kretsløp (K-løp) 1 år før
* Nærløp (Nærløp) fortløpende fra krets etter 1. nov


Som tidligere skal alle løps søknader gjøres i Eventor
http://eventor.orientering.no

(unntak fra dette er NM/Hovedarrangement, hvor det sendes e-post søknad).

Rutiner for løpssøknader 2022:
NB!: Akershus/Oslo O-krets har intern søknadsfrist til kretsen i september

− For kretser som ønsker å forhåndsdefinere datoer er det mest hensiktsmessig at kretsen
sender ut en slik oversikt til klubbene innen 1. oktober 2021.
− Alle klubber skal legge inn sine 2022-arrangement i Eventor innen 31. oktober 2021.
Både personer med rolle som klubb-administrator eller klubb-arrangementsansvarlig
kan gjøre dette (klubb-administrator kan opprette roller på andre medlemmer).
− Kretsene godkjenner/tildeler arrangementer innen 15. november 2021. Både personer
med rolle som krets-administrator eller krets-arrangementsansvarlig kan gjøre dette.
− Kretsene kan tillate klubbene å legge inn nærløp på et senere tidspunkt, alle løp
registrert som nærløp blir automatisk synlig i terminlista i Eventor uten godkjenning.
− K-løp eller NA-løp som registreres etter 15.nov trenger godkjenning fra NOF for å bli
synlige i terminlista
 


Personer med rollene nevnt over har tilgang til ekstra menyer når de logger inn som seg selv i
Eventor. Det er ikke behov for egen klubb-pålogging eller lignende.

Tips: På kretsnivå finnes et eget kalendergrensesnitt som kan egne seg godt til godkjenning,
samt se andre kretsers arrangement. Kretsen kan gjerne godkjenne arrangementer direkte i
Eventor underveis i kretsens terminlistemøte.

Er det spørsmål/behov for teknisk støtte underveis så kontakter dere:

Jan Arild Johnsen jan.arild.johnsen@orientering.no