Spillemidler til utstyr kjøpt i 2020

26.02.2021 Norges Orienteringsforbund

34 millioner kroner til fordeling for utstyr kjøpt i fjor.


 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning for utstyr, og utstyr kjøpt i 2020 skal det nå fordeles 34 millioner.  

Informasjon om denne ordningen er sendt til alle orienteringsklubber/o-grupper.

Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (fakturadato i 2020). Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredjedel av utstyrskostnadene og minimum søknadsbeløp er kr. 3 333,- (utstyrskostnad kr. 10 000,-). Fakturaer med dato i januar 2021 skal være med i neste års søknadsrunde.

Søknadsfristen er 10. mars 2021

Gruppene/klubben søker på samme måte som i fjor via SportsAdmin, og fakturaene skal legges inn i søknaden. Etter at alle søknader er behandlet, vil Norges Idrettsforbund tildele midlene. Alle søknader får den samme avkortningen dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler.

Orienteringsklubber/o-grupper kan kun søke støtte til følgende utstyr:

  • Utstyrspakke til pre-o
  • Tidtakerutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv)
  • Startklokke
  • Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr)
  • Utlånsbrikker til rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert)
  • Arrangementstelt

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Mer info om ordningen finnes: her

(gå ned til spillemidler for utstyr):

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Øvrige spørsmål kan rettes til lonekarin.brochmann@orientering.no