Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekt «Orientering – kart i skole og fritid»

10.12.2019 Pressemelding

5 millioner til et 3-årig prosjekt rettet mot barn og unge!

 

 

Norges Orienteringsforbund har fått 5 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB!

Pengene skal brukes på et landsomfattende 3-årig prosjekt rettet mot barn og unge.

Orienteringsklubber og -kretser vil få anledning til å produsere nye skolegårdskart og oppdatere gamle kart.

I tillegg skal pengene brukes til å utdanne flere lokale karttegnere og kursholdere.

Skoler og orienteringsklubber vil få aktivitetsmateriell, samt veiledning i bruken av både nye kart og nytt utstyr.

Kartene vil legges ut på www.skoleorientering.no.


I samarbeid med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund vil det bli produsert kart for bruk i Friluftsskolen – et ferietilbud rettet mot barn og unge.

Friluftsskolene vil også bli tilbudt kyndige instruktører som skal bidra med sin orienteringskompetanse.


Norsk Orientering takker for gaven!


Les mer om Sparebankstiftelsen DNB og tiltak som har fått støtte: www.sparebankstiftelsen.no
og på sosiale medier @sparebankstiftelsendnb #sparebankstiftelsendnbSpørsmål?

Kontakt prosjektleder Henning B. Carlsen, henningbratland.carlsen@orientering.no, tlf: 45293210