Søknadskjema for løpere med landslagsambisjoner i 2023-sesongen!

05.10.2022 Norges Orienteringsforbund

Landslagets støtteapparat ønsker best mulig grunnlag for å ta ut gode seniorlandslagsgrupper til kommende sesong.


Over og under: Fine fremganger for landslaget i 2022, og en jobber for flere i 2023. Foto: Remy Steinegger

2022_wc-3_Andrine_Benjaminsen-11-600.jpg

 

2022-sesongen går mot slutten, og da er det naturlig å rette blikket mot det som venter i 2023.


I landslagsorganisasjonen ser en på hvordan strukturen på landslaget skal være kommende sesong, samt hvilke utøvere som skal være en del av Norges Orienteringsforbunds landslagsopplegg.

 En del utøvere har både vært på landslag og representert Norge i løpet av 2022-sesongen, men det er også andre utøvere med mål, ambisjoner og en hverdag tilrettelagt for å kunne prestere internasjonalt i orientering.


For at landslagsledelsen skal få god oversikt, bes alle med ambisjoner om landslaget i 2023 å sende inn en «søknad», hvor en skriver litt om seg selv og sin treningshverdag.

Hensikten med denne søknaden er at landslagsstøtteapparatet skal få best mulig grunnlag til å ta ut gode seniorlandslagsgrupper for 2023.

I tillegg opplevde en i fjor at søknadene var en god anledning til å bli enda bedre kjent med mange av de ambisiøse utøvere i Norge – noe en håper å oppnå også i år.

Det gjelder enten dere utøverne ønsker å være en del av landslagsgruppene, eller «kun» har ambisjoner om samlingsaktivitet og/eller internasjonale oppgaver.
 
Utgangspunktet for landslagsgruppene 2023 er at en ser for seg omtrent likt antall gruppeløpere som de foregående årene.

I tillegg har en også fremover ønske om å invitere til forhåpentligvis utviklende samlings- og treningsaktiviteter for utøvere utenfor landslagsgrupper.
 
Landslagssøknaden vil bli lest av landslagssjef Janne Salmi og landslagstrenerne Damien Renard og Anders Nordberg.


Du finner søknaden via link nedenfor:


word


PDF
 

Ferdig utfylt «søknad» sendes landslagssjef Janne Salmi:

 

Janne.salmi@orientering.no

Seinest mandag 17. oktober!

Merk at dette gjelder også alle som ønsker å delta på landslagssamlinger (invitasjon) eller internasjonale mesterskap i 2023.

Landslagsuttak for 2023 blir offentliggjort først 8. november, da junior-VM skal ha sine skogsløp først fra 4. – 6. november.