Søk tilskudd til lokale og regionale tiltak i 2018

14.03.2018 Norges Orienteringsforbund

Benytt muligheten til å søke bidrag for aktivitetsrettede tiltak innen 15. mars!

 

 

Klubber og kretser gis også i år mulighet til å søke tilskudd til en rekke tiltak.

For klubbene handler det om aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom, personer med funksjonsnedsettelse, Grønne turer for alle, FINN FRAM-dag, oppstart/revitalisering av ny klubb/gruppe og spesifikke rekrutteringstiltak for å få med nye aktive medlemmer til klubben.


For kretsene gjelder det regionale aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og junior/ung senior. I tillegg prioriteres arrangement av kurs i samarbeid med klubbene og oppstart/revitalisering av klubber.

Alle klubber og kretser får i disse dager tilsendt informasjon på e-post. 

Merk at søknad skal sendes elektronisk og at klubbens eller kretsens tiltaksplan for rekrutteringsaktivitet og de tiltak det søkes på skal følge med søknaden.

Mer om hvilke tiltak det kan søkes på kan leses i tilskuddsbrev klubb og krets .

All nødvendig informasjon og søknadskjema finnes på forbundets nettside: her

Samtlige ordninger har ordinær søknadsfrist 15. mars 2018