Skadeforsikring for utøvere

15.05.2019 Norges Orienteringsforbund

Medlemmer i norske orienteringsklubber kan nå tegne skadeforsikring.

 

 


Nå er det mulig å tegne skadeforsikring for medlemmer i norske orienteringsklubber.Det er forhandlet frem en forsikringsavtale med Idrettens Helsesenter som gir svært god dekning.


Forsikringen koster kr. 600,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundet og friidrettsforbundet sine utvidete lisenser.


 

Forsikringen tegnes ved å logge seg inn på Min Idrett og velge Lisens. Den er da tilgjengelig for alle klubbmedlemmer 13 år og eldre. (For utøvere opp til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring)


 

Forsikringen er helt frivillig! Det er altså ingen «lisens», selv om den sorteres slik av organisatoriske årsaker.


 

Henvendelser om forsikringen rettes til Idrettens Skadetelefon 98 70 20 33.

 

 

Link til forsikringsvilkår: her

 

Link til hvor man kan melde skade: her

 

Link til film om skadetelefonen: her

 

Se mer om forsikringer: her