Send inn kandidater til Årets o-kart 2020!

16.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Har din klubb laget et kart dere er stolte av i 2020?

 Over: Utsnitt av VM-kartet fra 2019, som ble kåret til Årets norske o-kart i 2019.
 

Dere inviteres nå til å delta i konkurransen «Årets o-kart». 

 

Dersom din klubb har gitt ut kart i 2020 som er veldig godt gjennomarbeidet og dere er stolte av, er det bare å sende inn kartet slik at det kan være med i konkurransen!


Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Og det å utarbeide et o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra laserdata, flybilder og konstruksjon, via synfaring og til rentegning.

 

Ved denne kåringen ønsker vi å inspirere og motivere til kvalitet i arbeidet med orienteringskart i alle ledd av produksjonen, samt å sette fokus på alle de flotte o-kartene som produseres i Norge hvert år.  
 

 Les mer om konkurransen i innbydelsen:  her