Samordnet registrering (tidligere Idrettsregistrering)

18.03.2016 Norges Orienteringsforbund

Les mer om den nye ordningen for klubbenes rapportering av medlemmer og aktivitet.  

 

Samordnet registrering (tidligere Idrettsregistrering)

Idrettsregistreringen heter fra 2016 Samordnet registrering og gjennomføres i tidsrommet 1. april – 30. april.

Hva er Samordnet registrering?
En rapportering over all aktivitet i norsk idrett i løpet av det siste kalenderåret. I samordnet registrering skal alle klubber og lag i Norges Idrettsforbund registrere:

- medlems- og aktivitetstall fordelt på alder og kjønn
- antall aktive funksjonshemmede fordelt på alder og kjønn
- antall som deltar i ulike grener (ski-o, pre-o, sykkel-o) fordelt på alder og kjønn

 

I tillegg blir lagene bedt om følgende:

- registrere kontaktopplysninger
- laste opp signert protokoll fra årsmøte som dermed registreres direkte i Brønnøysundregisteret
- klubbene som har driftskostnader under 5 millioner vil kunne søke om momskompensasjon gjennom dette systemet. Fra 2017 vil alle klubber kunne det.

 

Det skal også gis opplysninger til NIF om økonomirutiner og politiattest og opplysninger til NOF om kart, tur-orientering og arbeid for funksjonshemmede.

 

Hvorfor er Samordnet registrering viktig for norsk orientering?

- Registreringen skal reflektere aktiviteten i norsk orientering riktig.
- Registreringen gir grunnlag for økonomiske tildelinger til klubber og forbund.
- Registreringen gir informasjon til forbundet som gjør at vi kan følge opp klubbene bedre.

 

Registrering av opplysninger
Alle idrettslag mottar e-post fra NIF med lenke for å registrere opplysninger.  Dersom ikke riktig mottaker er registrert, må dere rette opp dette selv i Sportsadmin. Dersom du ikke vet hvordan du gjør det eller mangler brukernavn/passord, send e-post til support@idrettsforbundet.no eller ring 03615.

Les alle detaljer: her

Mer om rapportering til Idrettsforbundet: her