Samordnet rapportering for 2020 er åpnet

01.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall til Idrettsforbundet innen utgangen av april.

 

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Norges Idrettsforbund innen 30.04.20.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

 

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

 

 

Start rapportering: her