Presentasjon av første kandidat i kåring av Årets Pre-o post!

01.12.2021 Norges Orienteringsforbund

Dagens kandidat er hentet fra første dag av Nordisk landskamp.  

På Presisjonsorienteringsguttas blogg skal en – tradisjon tro – kåre Årets Pre-o post.

I dag presenteres første kandidat. Videre vil det bli presentert en ny kandidat på bloggen hver mandag, onsdag og lørdag frem til 22. desember.

Les mer

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 2 under første dag av Nordisk landskamp som Løten o-lag og Ringsaker o-klubb arrangerte.

Løypa besto av to deler med en tidspost mellom del 1 og 2. Til sammen fikk deltakerne bryne seg på 29. poster hvor av det kun var tre deltakere som greide å få "fullt hus".

Post nummer 2 var ei nese i et relativt flatt område. Selv om område var relativt flatt var det et markant søkk som utgjorde bakkanten av nesa – riktignok ett søkk det var krevende å få tak på fra veien utøverne måtte følge. Dette var en oppgave bestående av tre skjermer hvor det var mange som til slutt valgte å svare A i stedet for C som var det rette svaret.

2021nominasjon_preo-post_nr1.png

Arrangement:

Dato: 18. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 1
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)


Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 40%


Linker:
Resultater
Kart

Løsningskart

 

2021nominasjon_preo-post_nr1_solution.png

 

Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:

Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2021 på bloggen til Presisjonsorienteringsgutta. Det har i år blitt arrangerte 8 terminfestede nasjonale PreO-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av tips fra bloggens lesere og etter en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Det blir ikke gitt noen grundig redegjørelse for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 3 poster som leserne av bloggen mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver mandag, onsdag og lørdag fra 1. desember til og med 22. desember.