Planlegg lokale sommer-o-leire for barn og ungdom

28.05.2020 Norges Orienteringsforbund

Utnytt de mulighetene som finnes til å skape aktivitet for barn og unge.
  

 

I sommer vil mange komme til å være mer hjemme og bruke mer av ferie og fritid på lokale og regionale aktiviteter.

Derfor vil vi oppfordre klubbene til å arrangere sommer-o-skoler eller dag-leire for barn og ungdom i sommerferien.  Som eksempel kan vi trekke fram  Byåsen IL og Freidig Spkl. som skal arrangere sommer-o-leir for 11-14 åringer, 3 dager i uke 26. på Fjellsetra i Bymarka. Leiren er åpen for klubbene i kretsen og en super mulighet for artige o-aktiviteter med nye og gamle o-venner. Dette ser de som ekstra viktig for å holde på barna/ungdommene i de små klubbene.

På en slik leir vil det være o-treninger i tillegg til andre aktiviteter.

Instruktører på leiren er klubbenes juniorløpere.  Se mer informasjon om hvordan disse to klubbene organiserer leiren: her

 

Fossum IF er en annen klubb som planlegger å arrangere sommer-o-skole for klubbens 11-13 åringer, 5 dager i uke 26 med aktiviteter fra 10-15 hver dag. Vi har tradisjon for dette, men i år vil det bli noe redusert tilbud grunnet koronasituasjonen der vi må fjerne de aktiviteter som har størst smittefare forteller leder i o-gruppa, Morten Heir. Det blir sykkel, o-tekniske økter, bading og felles bespisning med medbrakt mat. Klubbens juniorer er engasjert som ledere/instruktører.

Morten tilføyer at det hittil i vår har vært meget god oppslutning om klubbens o-tilbud og aktiviteter som nå etter hvert har startet opp igjen med mer felles treninger. Vi har fulgt de råd og retningslinjer som har vært gitt av Norges Orienteringsforbund. Han tror at som en konsekvens av at orientering har vært mer tilgjengelig enn andre aktiviteter som ikke har kunnet komme i gang like raskt, f.eks. fotball, så har vi fått god oppslutning om orientering, avslutter Morten.
 

Vi vet at det også er andre klubber som planlegger sommer-o-skoler / leire i skolens ferie og oppfordrer nå enda flere til å gjøre dette og husk at det må skje innenfor de retningslinjer som gjelder for smittevern fra helsemyndighetene.