Påminnelse om hensyn en må ta i hekke- og yngletiden

21.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Mange gode aktivitetstilbud i skogen, men husk å ta hensyn til natur og dyreliv.

 

Turorientering, ukas løype, usynlig-o og flere andre tiltak gjør at o-idretten nå kan bidra med flotte aktivitetstiltak uten smitterisiko.

 I kombinasjon med tidlig vår i Sør-Norge gir det stor aktivitet og en oppblomstring for orientering som mosjonsaktivitet. Det er kjempebra!

Men vi skal være klar over at noen av disse tiltakene vil gi økte forstyrrelser i hekke- og yngletida. Gjentatt forstyrrelser over flere uker av hekkende fugl, vil lett føre til at reir blir forlatt.

For hjorteviltet vil antakelig de fleste trekke ut av områder med poster/løyper og finne roligere områder for seg og kalver slik at det ikke er noe problem av betydning.

Vi ønsker med dette å minne klubbene på at en med de løyper og egentreningstilbud, tenker igjennom og ikke bruker områder/deler av områdene som er særlig viktige for hekkende fugl nettopp i hekke- og yngletida (jf definisjon av denne).

Særlig er dette viktig for poster og løyper som står ute over lengre tid.


Vi vil understreke at de tilbud til ukas løype og egentrening som klubbene legger til rette for er positive, men samtidig er det viktig at vi er vårt ansvar bevisst og husker på å ta de vanlige hensyn også i denne spesielle situasjonen for samfunn og idretten.