Påmeldingen til Hovedløpet er åpnet!

26.04.2018 Norges Orienteringsforbund

Sommerens høydepunkt for ungdommen!

 

logo-HL-2018---600.jpg

 

I år er det Kristiansand OK som arrangerer Hovedløpet og O-landsleiren.

Dette er årets høydepunkt for aldersgruppen 14-16 år.

Datoene som gjelder er 3.- 8.august 2018.

Innbydelsen kan du se: her

Påmeldingen er nå åpen, og det ordner du her:

O-landsleiren

Hovedløpet lang

Hovedløpet sprint

Påmeldingsfrist 25. juni.

Aktuelle løpsområder er sperret for all trening fram til løpene er gjennomført. Link til de aktuelle sperrede områdene finner du på  hjemmesiden til Norsk Orientering

Mer informasjon om Hovedløpet og O-landsleiren finner du på hl2018.no.

Program:

Fredag 3. august - Fortrening:

Fredag vil det bli muligheter til fortrening/model event i gangavstand fra overnatting. Det er en sprintløype og en langdistanseløype og kretsene får ferdig trykte kart til fortrening i kretskonvolutt.

Lørdag 4. august - HL Lang:
HL-lang går i Voie-skogene som ligger ca. 5 km vest for Kristiansand sentrum. Terrenget er tradisjonelt kystsørlandsterreng med moderat kupering der deler har større høydepartier med til dels bratte kanter og deler er mer småkupert. Blandingsskog med stort innslag av løvskog. Det er en del stier i terrenget og innslag av enkelte myrer.

Alle deltagere transporteres i buss fra overnatting til start iht. oppsatt transportskjema. Alle løyper, unntatt H/D14-16C, vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:10 000/5m, nytt i 2018.

Søndag 5. august - HL Sprint:
HL-sprint foregår på Lund like syd-øst for skolen og løperne går selv til start. Arena er på Kristiansand stadion. Større deler av løpsområdet er urbane områder og boliggater, med innslag av park. Deler av løypene vil også kunne komme i kontakt med mindre skogsområder. Alle løypene vil passere arena underveis i løpet. Kart: 1:4000/2m, nytt i 2018.

Mandag 6. august - Aktivitetsdag Bragdøya:
Etter en kort buss- og båttur til Bragdøya blir det utfordrende skjærgårdsaktiviteter sammen med din gruppe. Aktiviteter som krever både samarbeid, kreativitet og en smule mot. Dagen avsluttes med crazy-orientering med gruppevis fellesstarter. Mellom slagene håper vi på tid til litt mer avslappende aktiviteter som grilling, sol, bad og fiske.

Tirsdag 7. august - Treningsdag:
Det blir et todelt opplegg hvor den ene delen gir muligheter for o-teknisk momenttrening i skog og den andre delen et mer sprintpreget treningsopplegg. Begge treningsområdene er i gangavstand fra overnattingen. 

Onsdag 8. august  - Kretsstafett:
Arena for kretsstafetten er utenfor skolen og foregår i terrenget rundt Universitetet i Agder. Løpsområdet består av park, lettløpte skogsområder og urbane miljøer. Stafetten er mixed sprint, DHHD. Deltakerne oppfordres til å stille i kreative antrekk. HL/OLL avsluttes med premieutdeling på arenaen. Kart: 1:4000, 2 m, oppdatert 2018.