Orientering på Abloom Piknik

28.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Fokus på mot personer med funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige på lørdag.


Instruksjon før action.

 

IMG_8419-600.jpg 

 

I helga ble Abloom Piknik arrangert ved Sognsvann. Dette er en aktivitetsdag med piknik i regi av Abloom, med Norges Orienteringsforbund og Beitostølen Helsesportsenter som samarbeidspartnere.

Dagen rette
t seg mot personer med funksjonsnedsettelser og deres familier, med et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Det var stort oppmøte med opp mot 100 personer i strålende solskinn.

Aktivitetsdagen ble arrangert som en Finn Frem dag og Nydalens SK var til
 stede med tre instruktører


Deltagerne fikk lynkurs i kart før det bar ut på bingo orientering. Orienteringen ble meget godt mottatt og mange syntes det var morsomt å lete etter poster. Postene var plassert slik at deltagerne så neste post fra posten de var på 

Gleden var stor både for å finne postene og for å få skatten i baggen når de hadde fått fult brett og bingo. Skatten var Finn Frem premier som i år er et sitterundelag, de ble godt tatt imot og brukt under pikniken. 
 


Det er gledelig å høre at noen av familiene i løpet av våren har prøvd både turorientering og stolpejakt for første gang. Det var også noen familier som fikk med seg turorienterings kart over område som de hadde lyst til å prøve seg på i etterkant.  


Vi oppfordrer videre klubber til å kunne arrangere orienteringsdager spesielt rettet mot denne målgruppen. De ønsker å finne aktiviteter som passer for seg, men er usikre på om orientering er mulig. Å ha en dag der alt er tilrettelagt på et nivå og i et miljø som føles trykt, gjør at flere får mulighet til å delta. Som igjen kan føre til økt deltagelse i klubben.  

 

IMG_8418-600.jpg

 

 

IMG_8420-600.jpg

 

IMG_8422-600.jpg