Oppfordring til klubbaktivitet!

27.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Benytt de muligheter som finnes i orienteringsidretten til fortsatt aktivitet!

.

 

 

Presiseringer vedrørende gjennomføring av O-aktivitet/Treningsløp i vinterhalvåret

 

Vi oppfordrer våre klubber til å holde aktiviteten i gang innenfor gjeldende smittevernregler. Det er mye snø på mange steder i Norge, men det er også mange områder i kystnære strøk hvor det er gode muligheter til å løpe orientering på tilnærmet barmark. Når vi også vet at orientering er en av de mest koronavennlige idrettene, kan vi utnytte dette.

 

Norges Orienteringsforbund forholder seg selvfølgelig til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18 januar. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av aktiviteter for alle klubber og organisasjonsledd.

1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive trening internt i egen klubb/ etablert treningsgruppe, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

 

2. O-treningsløp for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette.

 

3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne og så fremt at respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette.

4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for deltagere som inngår i grenenes toppidrettsdefinisjon.

 

5. Vi oppfordrer:
Når det er stans i breddeidrett i område/kommune kan vi likevel legge til rette for O-aktivitet som ikke innebærer kontakt med andre som for eksempel «Ukas løype».

Denne kan benyttes til egentrening i respektive region, eller som trening i egen familiekohort.

Ukas løype skal i slike sammenhenger ikke brukes som en fellestrening, men bør henge ute over flere dager for å spre deltagerne.

I Ukas løype kan postflagg benyttes, men ikke stemplingsenheter for å unngå berøring. Kart lastes ned fra internett, og printes ut selv.

Ukas løype brukes etter «Kom, Løp, Reis hjem» - prinsippet. Når vi reiser ut av vårt nærområde skal vi ikke oppsøke aktiviteter som innebærer kontakt med andre.

 

Vi oppfordrer klubbene våre til å være kreative i sine o-aktiviteter som ikke bryter med smittevernreglene.

 

Ellers vil vi påpeke at alle smittevernanbefalinger oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny informasjon fra myndighetene.