Oppdatert informasjon om Hovedløp og O-landsleir!

01.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Jobber for at det skal bli en fin opplevelse for ungdommen i sommer.

 

 


Østmarka ‘OK har det den siste tiden jobbet intenst med å legge til rette for gjennomføring av Hovedløpet og O-landsleiren i månedsskifte juli/august.

Nå er smittesituasjonen og opplegget rundt Hovedløp og O-landsleir gjennomgått og tilpasset smittevernkravene.

Det innebærer at det er utarbeidet en egen smittevernplan for arrangementet i samarbeid med kommunen og at det er utnevnt egen smittevernleder.


I selve arrangementet vil sprinten og langdistansen bytte dag, slik at sprinten går på søndag. Kretsstaffeten - som opprinnelig planlagt til onsdag - utgår.

Dermed avsluttes O-Landsleiren tirsdag ettermiddag.

Overnatting er flyttet fra Kjenn skole til Triaden hotell. Kapasitetsbegrensninger gjør at tilbud om overnatting er forbeholdt tilreisende utøvere, ledere og trenere.

Da vil arrangementet med Hovedløp og O-landsleir bli gjennomført så sant regjeringen åpner for arrangementer med inntil 200 deltagere og at reiserestriksjonene for deltakelse på arrangementer nedjusteres.

Det er mottatt positive signaler og Østmarka OK har stor tro på at arrangementet gjennomføres.

Endelig avklaring kommer 15. juni.

 

Oppdatert innbydelse ser du: her