Ønsker du skadeforsikring for 2023 sesongen?

04.01.2023 Norges Orienteringsforbund

Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan nå tegne skadeforsikring for 2023, til gode vilkår.


Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan nå tegne skadeforsikring for 2023, til gode vilkår.

Forsikringen er frivillig, og er tilgjengelig for alle medlemmer fra 13 år og eldre. (For utøvere til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring.)

Forsikringen koster kr. 1070,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundets og friidrettsforbundets utvidete <wbr/>lisenser. 


Forsikringen gir utøver dekning med svært rask behandlingstid. Utredning og behandling du ellers måtte ha bekostet selv, dekkes mot egenandel. 


Du tegner forsikring ved å logge deg inn på Min Idrett og velge «Lisens»


Ved spørsmål eller problemer, kontakt: nof@orientering.no 


Ellers rettes henvendelser om forsikringen til Idrettens Skadetelefon 98 70 20 33. 


Link til forsikringsvilkår:  her