Ønsker du eller noen i din klubb å jobbe som orienteringsinstruktør i skoleferien?

06.04.2021 Norges Orienteringsforbund

Benytt sjansen til å bidra med orienteringsopplæring i sommer!


 

Gjennom vårt prosjekt «Orientering – kart i skole og fritid» samarbeider vi med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund om å tilby orienteringsinstruktører til deres Friluftsskoler.

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn i alderen 10-13 år.

 

Over 50 arrangører av Friluftsskoler har i år et ønske om å få med orienteringsinstruktører på laget.

De fleste Friluftsskolene arrangeres i sommerferien, noen få er til høsten og en er i vinterferien 2022.

 

I tillegg til jobbmuligheten er dette en flott arena for å synliggjøre de lokale orienteringsklubbene og reklamere for aktuelle aktiviteter for aldersgruppa og deres familier.

 

 

Mer informasjon:  her
 

Fristen for å inngå avtaler: 30. april!

 

Det er verdt å merke seg at det er kommet flere muligheter/arrangører på listen etter at den ble publisert første gang.


 

Ta gjerne kontakt med prosjektleder hvis du har spørsmål:

 

HenningBratland.Carlsen@orientering.no