Ønsker du eller noen i din klubb å jobbe som instruktør på Friluftsskolen?

01.04.2023 Norges Orienteringsforbund

Gjennom prosjektet «Orientering – kart i skole og fritid» har du nå sjansen til å jobbe som instruktør på Friluftsskolen.

 


Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn i alderen 10-13 år som organiseres av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund. Over 20 arrangører av Friluftsskoler har et ønske om å få med orienteringsinstruktører på laget.

De fleste Friluftsskolene arrangeres i sommerferien, noen få er til høsten.

Les mer om Friluftskolene: her

Som instruktør skal du, i samarbeid med den lokale arrangøren, planlegge og gjennomføre orienteringsaktiviteter - både med og uten orienteringskart.

 

Forhåpentligvis får du også anledning til å reklamere for aktiviteter (treninger, nybegynnerkurs, samlinger osv.) den lokale orienteringsklubben har planer om.

 

En arbeidsdag honoreres med kr. 1 000,-.

Unge voksne i aldersgruppen 18-26 år oppfordres til å ta kontakt, men personer over 26 år kan selvfølgelig også bidra.


I denne oversikten ser du hvilke Friluftsskoler som er aktuelle.


Frist for å inngå avtaler er 1. mai, og innen den tid må du også fylle ut denne tilbakemeldingen:

https://surveys.enalyzer.com?pid=n4hd2k2hHvis en arrangør har fullt opp med avtaler, går det an å stå på «venteliste».

Dersom en inngått avtale må avlyses, kan de som står på ventelista bli kontaktet kort tid i forveien.

 


Spørsmål?
Kontakt:
Henning Bratland Carlsen Prosjektleder Orientering i skolen HenningBratland.Carlsen@orientering.no

Tlf. 452 93 210