Ønsker dere å delta på prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid»?

21.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Se hvilke muligheter dere har, og husk søknadsfristen 14. februar!

 

 

Over: Lydhøre elever får høre hvor spennende det er med kart og kompass.

 

For en drøy uke tilbake var det Webinar for prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» angående deltakelse i 2021.


Dette er et unikt prosjekt som vi ønsker at flest mulig klubber og kretser skal få mulighet til å dra nytte av.

Derfor vil vi gjøre oppmerksom på at presentasjonen fra Webinaret, samt spørsmål og svar er å finne: her


Samtidig vil vi også oppfordre flest mulig til å bli medlem av Facebookgruppa for prosjektet.

Her deles mye god informasjon og innspill!

 

Samtidig kan vi anbefale en Power Point-presentasjon som kan brukes til å presentere prosjektet for aktuelle skoler.


Denne finner du: her

Ta kontakt med prosjektleder, info i siste lysbilde, for å få presentasjonen tilsendt som PowerPoint-fil.

Dette kan være et nyttig verktøy i møte med skolene.

Og husk søknadsfristen for klubber og kretser som ønsker å være med på prosjektet i 2021:

14. februar!


Søknadsskjema i Enalyzer