Odd Fløymo – en bauta

21.10.2021 Norges Orienteringsforbund

Odd Fløymo, Korsvoll Terrasse, Oslo, har gått bort. Odd var født i 1928.


Odd Fløymo Foto: Grefsen Historielag

 

av Hans L. Werp -

 

Odd Fløymo, Korsvoll Terrasse, Oslo, har gått bort. Odd var født i 1928.

Han var opptatt av sitt nærområde og ikke minst idrett, og orienteringsidretten i særdeleshet.

Han fortalte meg at han startet med orientering i Nydalens Skiklubb i 1955. Da het han Odd Jensen. Imidlertid var det en annen Odd Jensen (far til Einar) som også drev med orientering i området, denne i Grefsen IL. Dette ble litt komplisert, en Odd Jensen i Grefsen IL og en i Nydalens Skiklubb, avisene var den tidens Eventor. Han tenkte seg fram til et nytt etternavn og slik ble det Fløymo, for det var et sted inne i Nordmarka som het Fløyta, og der likte han seg.

Odd var særdeles interessert i kart, han hadde gått på Oslo Tekniske Fagskole og tegnet kart fra 1955 – 1991. I min tid som kartkonsulent i Norges Orienteringsforbund rundt 1980, hadde jeg mye med Odd å gjøre. Han kom opp til meg på kontoret i Hauger Skolevei i Bærum der NOF holdt til den gangen, og så ble vi enige om hvordan vi skulle legge opp arbeidet med nye kart Sognsvann Øst og Vest. De gamle kartene var et lappverk og utgått på dato. Vi ble enige om hvem som skulle konstruere og hvem som skulle tegne. Synfaringen tok Odd seg av.

Resultatet ble fremragende og ikke minst, kartene var i målestokk 1: 10 000. De hadde stor bruksverdi. De holdt høy kartografisk standard og Odd skjønte hva generalisering innebar. Odd var en flink synfarer. Kartene gikk i enorme opplag og holdt i mange år.

Innen opplæring gjorde Odd en stor innsats, først og fremst ved Grefsen skole, det var lokalt O-Troll, men også som medlem av opplæringskomiteene i NOF bidro han. Han fikk med rekrutter til så vel Nydalens Skiklubb som andre klubber i området. Mange av dem ble storløpere, som søstrene Eid og Langaas brødrene. Geir, Odds sønn vant forøvrig sin klasse i det første Hovedløpet i Maridalen 1969.

Odd var med og startet Stifinnern, Nydalens turorientering 1968. Flere senere kjente navn, som Ivar Formo og Kaarby brødrene var med her fra starten.

Jeg snakket med Odd flere ganger i forbindelse med at jeg lagde boka Skogens tøffe idrett. Jeg var bortom han flere ganger da jeg har kjente i området. Men da var han dessverre ikke hjemme.

Odd Fløymo var en bauta i Nydalens Skiklubb, i sitt nærmiljø, og ikke minst i norsk orientering. Han var en av dem som skapte det vi i dag kaller «storhetstida».

Odd Fløymo arbeidet i den største delen av sitt yrkesaktive liv i Esso Norge.

 

Takk Odd.


- Hans L. Werp -