Nytt internasjonalt ung leder-program lanseres på Lillehammer!

25.11.2020 Norges Orienteringsforbund

Påmelding innen 1.desember, for å være en av de 20 norske deltakere.

 


Per Erik Mæhlum, prosjektleder for Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre og Ida Haukstad Stake, prosjektmedarbeider for Lillehammer Young Leaders Program. Foto: NIFLillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) fortsetter sin satsning på morgendagens idrettsledere og lanserer nå et helt nytt internasjonalt program – Lillehammer Young Leaders Program.
 

Målet er å skape en internasjonal utviklingsarena der det legges til rette for kompetansedeling og erfaringsutveksling mellom norske og internasjonale deltakere.

En håper å samle 20 norske trenere, arrangører og ledere i alderen 18-26 år på Lillehammer i januar og februar. Grunnet koronasituasjonen vil de internasjonale deltakere bli med over nett.


Her er hovedfokuset å forberede den internasjonale hovedsamlingen. På den måten vil deltakerne selv kunne påvirke innholdet og gjennomføringen i størst mulig grad.


Til den internasjonale hovedsamlingen inviteres unge idrettsledere fra hele verden til å delta. Den internasjonale samlingen vil knyttes opp mot et årlig internasjonalt idrettsarrangement i Lillehammer regionen, og vil i 2021 arrangeres i tilknytning til para-VM.

 
Gjennom den internasjonale samlingen skal norske deltakere få kjennskap til andre idretts- og frivillighetssystemer, utveksle erfaringer fra ulike roller og verv, få et større internasjonalt nettverk og ta med seg ideer tilbake til sitt organisasjonsledd og i videre engasjement. 


De internasjonale deltakerne skal få større kjennskap til norsk idrett, Norges Idrettsforbund sin satsing på unge ledere og få nye impulser/erfaringer de kan ta med tilbake til sine respektive nasjoner.


Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har prosjektet finansiering frem til 2023.

 

Påmeldingsfristen er 1.desember.


Les mer om – og meld deg på - Lillehammer Young Leaders Program.