Nytt 3-årig prosjekt – Gratis utlån av utstyr

02.05.2023 Norges Orienteringsforbund

Barne- ungdoms og familiedirektoratet hjelper med lokale utstyrsordninger for å senke økonomiske barrierer.


 

Norges Orienteringsforbund har fått støtte fra Bufdir (Barne- ungdoms og familiedirektoratet) til å ha lokale utstyrsordninger for å bidra til å senke økonomiske barrierer for at barn og ungdom skal delta på orientering.

I dette som er et 3-årig prosjekt, er det hvert år orienteringsklubber/lag i 20 kommuner som for gleden av å dra nytte av dette.

De klubbene som blir en del av prosjektet, vil få utstyr til som de kan ha til utlån i klubb/lokalt.

Kravet til klubbene er at utstyret skal være til utlån både til organisert og egenorganisert aktivitet.

Samtidig skal klubbene opprette samarbeid med lokal utstyrssentral (som eksempel BUA).

I de lokale utstyrssentralene skal noe utstyr være til utlån, i tillegg til at det skal være kart over grønn(e) tur(er) i turorientering tilgjengelig i utlånssentralen.

I 2023 skal det total kjøpes inn utstyr for kr. 240 000,-. Følgende utstyr blir en del av ordningen:

 • Kompass
 • Luper
 • Kartstativ
 • Elektroniske brikker til aktivitet/trening/konkurranser

Orienteringsklubber/lag som har tilknytning til følgende kommuner/bydeler, får mulighet til å bli med på prosjektet i 2023:

 • Drammen
 • Haugesund
 • Hol
 • Kristiansand
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Oslo, følgende bydeler:
  • Bydel Alna
  • Bydel Bjerke
  • Bydel Grorud
  • Bydel Nordstrand
  • Bydel Stovner
  • Bydel Søndre Nordstrand
  • Bydel Østensjø
 • Ringerike
 • Sandnes
 • Stavanger
 • Sørreisa
 • Trondheim
 • Verdal

For 2024 og 2025 blir det invitert nye lag tilknyttet 20 nye kommuner hvert år.

Utvalget av kommuner som er med i prosjektet er gjort basert på behov og geografisk spredning.

Informasjon om hvilke kommuner som er utvalg kommende i 2024, blir kommunisert i oktober 2023 (det samme gjelder for 2025).

Lovnad om samme ordning i 2024 og 2025 gis med forbehold om bevilgning fra Stortinget.

Når det gjelder 2023, får de klubbene som har tilknytning i kommunene listet ovenforsøknadsskjema der man søker om utstyr til sitt idrettslag.

I skjemaet vil det også komme frem hvilke krav som stilles til idrettslagene for å bli med i prosjektet. 

Spørsmål til prosjektet rettes til prosjektleder for Orientering for alle, Lone Brochmann;

lonekarin.brochmann@orientering.no