Løypeleggerkonkurranse - løyper for barn og unge

31.03.2020 Norges Orienteringsforbund

Legg gode løyper for barn og ungdom.

 

 

Det er mange som i disse dager skulle ha tegnet løyper til treninger, o-løp, skole-o og para-o. Med bakgrunn i de begrensninger som nå er i forbindelse med koronaviruset så oppfordrer vi til å bruke litt ekstra tid på løypelegging, lære seg hva som kjennetegner løypenivåene og hva man bør ta hensyn til som løypelegger for å tilfredsstille løyper for ulike brukergrupper.


Løypeleggerens viktigste oppgave er å legge gode løyper med tilpasset vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå. Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa.


Det er spesielt viktig å ivareta nybegynnere, barn og ungdom.  De skal møte utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser.


Vi vil i løpet av uken lansere tre nye løypeleggerkonkurranser:

  1. Løyper for barn og ungdom som skal ha N, C og B nivå
  2. Løyper for funksjonshemmede – hva må man ta hensyn til
  3. Løyper og aktiviteter for skole-orientering

Formålet er å øke interesse og kompetanse innen løypelegging.  


Første løypeleggerkonkurranse

Tema: Løypelegging for barn og ungdom på N, C og B nivå  

Oppgaven: Lage 3 løyper, en for hver av flg. klasser/nivå:

  • N2 nivå, D/H 9-10
  • C-nivå, D/H 11-12
  • B-nivå, D/H 13-14 

Start og mål er oppgitt på kartet.  Lag løyper for mellomdistanse.

Kart: «Lysdammen», Gjerdrum OL, tegnet av Kristen Treekrem

Kartet er i A4 med målestokk 1:10.000, klar for nedlasting med prosjektfiler for både Condes, PurplePen og OCAD, samt georeferert bakgrunnskart i 300 dpi med tilhørende georeferansefil.
Det ligger som jpg-fil.

Du finner det HER. 


OCAD-filen er laget i siste versjon. Om du ikke får åpnet den prosjektfilen, kan du laste ned OCAD Viewer (https://www.ocad.com/en/viewer/). Så åpner du filen der, og lagrer den som en eldre versjon. Alternativt lager du et nytt prosjekt fra bunn, med riktig bakgrunnsbilde. Start og mål ligger inne på bakgrunnsbildet, og kan ikke flyttes på.

Anbefalte hjelpemidler og nettressurser:

Frist for innsending: 19. April   
Sendes som bilde-filer til lene.kinneberg@orientering.no , en løype pr bilde.

  • En jury vil behandle de innsendte løypeforslagene.
  • Et utvalg av gode besvarelser vil bli presentert på orientering.no i løpet av våren.
  • Vi trekker ut 3 premier (tommelkompass) blant de som sender inn bidrag.


Vi oppfordrer alle som er interessert i orientering og synes det er gøy med o-løyper å prøve seg som løypelegger. Samarbeid gjerne flere – bruk muligheten til å gi og få innspill av hverandre via nett-kanaler.