Nye innstramminger – konsekvenser for idretten

28.10.2020 Norges Orienteringsforbund

Regjeringen har lagt frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge.

 

Regjeringen la mandag frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Tiltakene trer i kraft fra og med onsdag 28. oktober.

De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

 

Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett.

I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler.

Les mer her.

 

For orienteringsidretten gjelder fortsatt vår «Veileder for o-løp med begrenset deltakelse».

Denne ser du: her