Nye åpne klasser- og løypetilbud gjeldene fra 2022

12.01.2022 Norges Orienteringsforbund

Vedtatt på Kretsledermøte 2021 og iverksettes kommende sesong.

 

Kretsledermøte (KLM) 29. oktober 2021 vedtok nye åpne klasser og løypetilbud som en permanent ordning i Norsk Orientering, gjeldende for krets- (K) og nasjonale (NA) løp fra 01.01.2022

Andre kategorier av løp, for eksempel NÆ-løp står fritt, men det vil være fint om man vil benytte klassene der det passer inn. 

 

Nærmere forklaring på det nye klassetilbudet og tilpasninger i Eventor kan leses her: 

 Du finner også informasjonen på orientering.no, under Lover og regler - konkurranseregler HER

 

Når det gjelder endringene, er det spesielt verdt å legge merke til:

  • N1-åpen er ny betegnelse fra tidligere N-åpen (skal ha løypenivå N1)
  • N2-åpen har nedre alder 9 år   
  • I Eventor vises klasseinformasjon i kategoriene ordinære klasser (tidligere hovedklasser) og åpne klasser (tidligere direkte klasser)