Ny i orientering?

06.09.2019 Norges Orienteringsforbund

Slik kommer du i gang!

 

 

Hvordan lærer en seg å orientere? Hvordan utvikler en seg som o-løper? Hva trenger en å vite om orientering?

 

Dette – og mye mer – får du vite på denne siden!

 


Ønsker du å komme i gang, og lære deg mer om hvordan en løper orientering?

 

På denne siden gir vi noen viktige innspill og verktøy for å kunne begynne med orientering som idrett eller fritidsaktivitet.Hvordan du går frem når du er "ny på o-løp" ser du: her

 

Om det skulle være behov for ytterligere hjelp, anbefaler vi deg å kontakte nærmeste orienteringsklubb.

 

Det er mange klubber spredt utover i hele Norge – fordelt på de ulike kretsene. Du finner de ulike kretsene via linken:

her

eller

her

 

Enkelt forklart kan orientering deles i fem grunnmoment

 

Ved å ha kunnskap om disse og bruke dem i naturen vil du enklere klare å finne frem i skogen.

 

1-forstå hvor på kartet du er og hvor du skal
2-orientere kartet mot nord
3-velge og planlegge veien/veivalget
4-gjennomfør planen, og kontroller at du er på rett vei
5-finne posten

 

Lær deg de grunnleggende momentene ved å se på disse fire filmene: her

Filmene er også gjengitt nedenfor en og en:


KARTET

opplæring-video-1.jpg

 

 

PLANLEGG DITT VEIVALG

 

opplæring-video-2.jpg

 

ORIENTER DEG FRAM

 

opplæring-video-3.jpg

 

Løypa

Skogsorientering

løype-1.jpg

Sprintorientering

løype-2.jpg

 

Over kan du se to orienterings-løyper, den ene skogsorientering og den andre sprintløype i urbant miljø. Begge løyper har inntegnet start (trekant), poster (ringer) og mål (dobbeltringer) og strek mellom hver post. En slik orienteringsløype er den vanligste formen for orientering. Postene tar en i nummerordning. Laveste nummer først.

 

Kartet

Orienteringskartet er veldig detaljert gjengivelse av virkeligheten som inneholder spesielle symboler og farger. Dette kalles karttegn, og er felles over hele verden.

 

Karttegn

 

karttegn.jpg

 

Du kan se en PDF-versjon med karttegnene nedenfor: 

 

Karttegn for begynnere

Dette arket viser de mest brukte karttegnene

 

Alle karttegnene

Oversikt over alle tegnene du kan finne på et orienteringskart.

 

 

Målestokk

 

Når en gjengir virkeligheten på et kart, forteller målestokken forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende avstanden i virkeligheten.

 

For orienteringskart er det snakk om målestokker fra 1:4 000 til 1:15 000.

 

Det innebærer at 1 centimeter på kartet er henholdsvis 40- og 150 meter.

I sprintløp benytter en målestokk 1:4 000. Ved orientering i skogen er det oftest på kart i målestokk 1:10 000, men også 1:7 500 for nybegynnere, barn og eldre.

 

Historisk var det slik at en løp orientering på kart i målestokk 1:50 000, men da en begynte å lage spesialkonstruksjoner til bruk under orienteringsløp og trening, fikk en kart først i målestokk 1:15 000 – på slutten av 1970-tallet.

 

På 1990-tallet begynte en å løpe kort-, mellomdistanse og stafett på kart i målestokk 1:10 000.

 


Kompasset

 

Tommelkompass og linjalkompass

 

Det er to typer kompass som benyttes under orientering; tommelkompass og linjalkompass. De fungerer begge fint – både til konkurranse og trening  og det er en smakssak hva en foretrekker.

 

De fleste benytter likevel tommelkompass under konkurranse, for da lettere «å få kompasset ned på kartet» - og ha kartet orientert mot nord på en enkel måte.

 

Tommelkompass

 

tommelkompass.jpg

 

Linjalkompass

platekompass.jpg

 

 

 

I filmen nedenfor kan du lære mer om hvordan du bruker kompasset.


Bruk av kompass
 

jente-med-kart.png

 

Nedenfor er det beskrevet i en PDF-fil hvordan en tar ut kompasskurs:

Kompasskurs
 

 

Postbeskrivelse

 

Postbeskrivelsen gir detaljert informasjon om løypa og postene.

 

Postbeskrivelsen beskriver terrengdetaljen posten ligger ved (stor stein, høydepunkt etc.) og hvilket kodenummer den enkelte posten har.

 

Når posten du finner i skogen har samme kodenummer som postbeskrivelsen på kartet, vet du at du har kommet til riktig post.

 

For nybegynnere er postbeskrivelsen skrevet i norsk tekst. Når en kommer opp på et høyere nivå, er postbeskrivelsene gitt ved internasjonale symboler og tegn. Se eksempel nedenfor

 

Postbeskrivelsen er trykt på kartet. Noen ganger får du den også løst ved starten og kan putte den i en medbrakt postbeskrivelsesholder.

 

Alt om postbeskrivelser ser du: her

 

postbeskrivelser.jpg

 

Klasser og løypetilbud

 

I orientering finnes det klasser fordelt på kjønn og alder, og det er ordinære klasser for alle fra 9 til 95 år.

 

På de fleste o-løp finnes ulike løyper du kan løpe avhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og hvor godt trent du er.

Den første gangen du skal velge en løpsklasse er det lurt å få hjelp av erfarne orienteringsløpere som vet hvilke utfordringer som venter på de ulike nivå.


Nivåene deles inn i N, C, B og A.

Det er vanlig å begynne å løpe en “N-løype”. Dette er klassen for nybegynnere. En “C-løype” er litt vanskeligere. Etter dette kommer “B-løype”, mens det vanskeligste nivået kalles “A-løype”.

LØYPE - NIVÅ

Forklaring

Tilleggsopplysninger

GRØNN

N1-løype

Lett nybegynner
Har et opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinje av typen vei, sti, bekk, gjerde. Alle poster skal ligge på eller rett ved ledelinje og i skifte av ledelinje der dette ikke er tydelig i terrenget.
Merking av strekk kan benyttes der det ikke er tydelig ledelinje.

Passer for alle som er nye i orientering.
Klasse N-åpen skal tilbys N1 løype.
Dette er enkleste løype, spesielt tilpasset nybegynner barn.
 

GRØNN

N2-løype

Nybegynner
Har et opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinje. Kan i tillegg ha kuttemuligheter mellom postene på noen strekk. Kan ha skifte av tydelig ledelinje ved post og 1-3 ganger mellom postene. Poster kan henge 5-15 meter fra ledelinja, men skal synes fra den.

Passer for alle som er nye i orientering.
Klasse 9-10 skal tilbys N2 løypa. 

BLÅ

C-løype

Avansert begynner
Følger stort sett ledelinjer, men enkelte steder forventes løperen å forlate ledelinjen. Kan ha noen strekk med veivalgsmuligheter. Poster kan henge 100 – 150 meter vekk fra ledelinjene.  Skal ha en god oppfangende front og tydelig oppfanger bak posten. 

Passer for alle som har litt erfaring med orientering og behersker nybegynnerløyper.

RØD

B-løype

Den kompetente (øvet)
Må kunne orientere uten ledelinjer og krever forståelse av høydekurver og finorientering inn mot postene. Det skal være en sikker oppfangende detalj bak posten (100-200 meter).

Passer for alle som har en del erfaring med orientering og behersker løyper på C-nivå.

SVART

A-løype

Erfarende
Kan være krevende orientering.  Bør beherske alle orienteringsteknikker.

Passer for alle som har god erfaring med orientering og behersker løyper på B-nivå.

 

 


Valg av klasse:
 “D” betyr “damer”/jenter og “H” betyr “herrer”/gutter. Er du for eksempel jente, 11 år og nybegynner, vil riktig klasse for deg være D11-12N.


Er du gutt, 15 år og nybegynner, vil riktig klasse være H13-16N. Når du blir litt flinkere, kan du begynne å løpe C-løype.

For helt ferske o-løpere finnes også en klasse kalt N-Åpen, åpen for alle aldre, men spesielt tilrettelagt for barn opp til 12 år.

Her er det lov til å løpe flere sammen eller ha med seg en voksen. For mange er dette den riktige klassen å løpe i fram til en føler seg trygg nok til å løpe alene.

I de fleste o-løp er det direkte – løyper på ulike nivå og løypelengder.

 

Se også brosjyren: 

Riktige løyper for barn og ungdom

Brosjyre beskriver hva som er en god løype og som gir tips til løypelegging. 

 

Fire ulike grener

 

Orienteringsidretten består av fire ulike grener.

Fot-orientering – tradisjonell orientering

Skiorientering – ski-o

Sykkelorientering – sykkel-o

Presisjonsorientering – Pre-o


Les om grenene: her

 

Konkurranseformer

De fleste orienteringsløp foregår i skogen, men det er også noen løp i parker eller byområder.

Det er også ulike løypelengder på ulike o-løp, vi skiller mellom sprint-, mellom-, lang og ultralangdistanse.

De kanskje mest krevende orienteringsløpene er nattløp, men dette er for erfarne løpere.

Sprint er den korteste og mest intensive konkurranseformen. Mange poster, kjappe beslutninger og små marginer er stikkord. Gjerne enkel orientering som blir vanskelig på grunn av høy fart. 15 minutters vinnertid. Sprint foregår ofte i by- eller parkmiljø.

Mellomdistanse mange poster og teknisk utfordrende. Vinnertid på rundt 30 minutter.

Langdistanse preges av lengre strekk der veivalgene er viktige. For utøvere på elitenivå er vinnertidene her opp mot 90 minutter.

Ultralang er orienteringens maratondistanse, der fysikk og veivalg er avgjørende. Vinnertiden på denne distansen er 2 – 3 timer.

Natt er den distansen/øvelsen som er omgitt av mest myter. Det minner om langdistansen i karakter, med lange strekk – hvor veivalgene er avgjørende. Men da det foregår i nattemørket, kan det være veldig krevende.

I tillegg er det stafetter i ulike varianter.  

Prinsippet er likt for alle løp; det er om å gjøre å ta seg raskest mulig gjennom terrenget ved hjelp av kart og kompass.


Se mer informasjon om hvordan orienteringsløp foregår: her

 

Du trenger ikke mye utstyr for å prøve deg på orientering.

Utstyr

Følgende er anbefalt utstyr: 
     
Kompass er basisredskapet som du bør ha med deg enten du skal delta på orienterings-konkurranse eller på TurOrientering.

     
Tidtakerbrikke
. For å delta på orienterings-konkurranser trenger du en såkalt tidtakerbrikke. På de første konkurransene kan du leie en fra arrangøren. Etterhvert anbefales det å kjøpe en egen tidtakerbrikke via Idrettsbutikken.no.

 

brikke.jpg

 

   
Godt fottøy og bekledning som ikke blir tungt når det blir fuktig/våt. 
Merk at ved konkurranser i skogen er det påbudt å benytte lang bukse slik at bena er helt dekket. 

 

 

Vis hensyn ved orientering i naturen – vi er gjester

 

Som o-løpere er vi gjester i naturen. Naturen er vår idrettsarena, men samtidig er det også et levende miljø for planter og dyr. Det innebærer at vi må vise hensyn.


Nedenfor er beskrevet hvilke rettigheter og plikter du har når du ferdes i naturen:

Gjest i naturen

 

Selv om vi i Norge har allemannsrett for ferdsel i naturen, må vi ha respekt for grunneiere og deres interesser.

 

Se mer om dette i dokumentene nedenfor:

 

Lover om ferdsel i utmark

 

Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere ser du: her


Lær mer om orientering

Aktuelle lenker: