Norsk Friluftsliv inviterer til gratis webinar tirsdag 20. april!

08.04.2021 Norges Orienteringsforbund

Hva hindrer deltakelse i friluftsliv og frivillig arbeid? 

Økonomi, kulturell bakgrunn og funksjonsevne er etter hvert kjente barrierer for deltakelse, men finnes det hindre for naturopplevelser som vi ikke er bevisst? I verste fall, lager vi selv hindre som gjør det vanskelig for flere å delta?

 

Gjennom skråblikk utenfra og åpen dialog mellom ulike aktører i friluftslivet, spør Norsk Friluftsliv:

Hvilke historier er det som fortelles? Og hvordan påvirker ting som organisasjonskultur, språk og tilrettelegging, hvem som deltar i friluftslivet? Ikke minst vil en se på hvordan vi kan skape endring og bryte barrierene for deltakelse.

Målet er bedre inkludering og mer mangfold i friluftslivet.

Målgruppen:
Friluftspolitisk samling er normalt en fysisk møteplass for ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv. I år gjøres møteplassen naturligvis digital, noe som gjør det mulig for at flere kan delta.

Når: Tirsdag 20. april, klokken 09:00-11:00

Endelig program kommer.

Arrangement på Facebook, som oppdateres fortløpende, ser du: her

Når: Tirsdag 20. april, klokken 09:00-11:00

Hvor: På nett. Lenke til sendingen kommer på e-post etter påmelding under.

Påmelding:  Trykk her for påmelding