Norges Orienteringsforbund ønsker seg flere veiledere

26.06.2018 Norges Orienteringsforbund

Vil du hjelpe klubbene til å bli den beste utgaven av seg selv?

 

Vil du lære mer om organisasjonsutvikling i idretten?

Vil du hjelpe klubbene i Norsk Orientering å bli den beste utgaven av seg selv?

Da er det kanskje akkurat deg vi er på utkikk etter.

Norges Orienteringsforbund ønsker i 2018 å utdanne inntil fem nye veiledere gjennom Norges Idrettsforbunds utdanning av veiledere innen organisasjons- og ledelsesutvikling.

Utdanningen har fokus på utvikling av klubber, og utviklingskonseptet kan benyttes i andre deler av egen organisasjon.

Veilederne vil gå inn i Norsk Orienterings veilederkorps og må forplikte seg til å ta på seg oppdrag for forbundet. Forbundet vil følge opp deltakerne og dekke kursavgift og reisekostnad.  

Samlingene vil foregå 21. – 23. september 2018, 18. – 20. januar 2019 og 26. – 28. april 2019.

Les mer i vedlagte innbydelse: her

 

Klubber og kretser oppfordres til å motivere aktuelle deltakere i egne rekker!

Søknadsfrist er 20. august.

Forbundet velger ut søkere som sendes videre til idrettsforbundet.

Alle søkere bruker vedlagte søknadsskjema: her

 

Ta kontakt med Vigdis Hobøl i Norges Orienteringsforbund om du er nysgjerrig eller har spørsmål!

NOF-niklas-avlang-logo 600x250-600.jpg