Nordisk landskamp i presisjonsorientering 2020 utsettes ett år

31.07.2020 Pressemelding

Arrangementet i Norge er planlagt i 2021.

 

 

Den 19.-20. september skulle etter planen Løten o-lag og Ringsaker o-klubb ha arrangert Nordisk landskamp (åpent nordisk mesterskap) i pre-o, men arrangørene har nå besluttet å avlyse/utsette årets mesterskap. Bakgrunnen for avlysningen er av smittevernhensyn.


Etter planen skulle det i løpet av 2 dager vært gjennomført to PreO konkurranser og en TempO konkurranse, hvorav to av konkurransene i tillegg skulle inngå i Europacupen og alle tre hadde status som WRE konkurranser.

Det var derfor forventet deltakere fra hele Europa til Løten denne helgen. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan Korona-pandemien ser ut om snaue to måneder, men sannsynligheten er stor for at mange land/regioner i Europa fortsatt er "rød" i september.

For å kunne gjennomføre en rettferdig landskamp/mesterskap er det spesielt viktig at alle utøvere fra de nordiske landene har lik mulighet til å stille.


Smittevern er viktig i et slik arrangement for å verne både deltakere og funksjonærer mot mulig smitte. Hovedkomiteen for Nordisk fant det derfor ikke forsvarlig å arrangere en slik konkurranse under de rådende omstendigheter.

Etter samråd med neste års oppsatte arrangør av Nordisk landskamp i Finland er det besluttet at alle landskamper forskyves et år fram i tid. Årets planlagte konkurranse i Norge vil bli forsøkt gjennomført i 2021.


Mer informasjon om Nordisk landskamp 2021 kommer senere.

Preliminært er arrangementet planlagt til 18.-19. september 2021. Dette vil samtidig si at terrenget som var sperret frem til og med årets landskamp vil forbli sperret frem til neste års arrangement.


Arrangørene ønsker alle norske og utenlandske deltakere velkommen til Nordisk landskamp 2021.

 

Kart over sperret området – som er nevnt – ser du via link nedenfor.


sperret område