NORD-møte i Stockholm

21.01.2020 Norges Orienteringsforbund

I helgen hadde NORD regionen sitt årlige møte. Ledelsen i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen hadde et godt møte med gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

 

Foto: SOFT

 

I helgen hadde NORD regionen sitt årlige møte. Ledelsen i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen hadde et godt møte med gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

 

Evaluering og fakta om VM 2019, en presentasjon av VM 2020 i Danmark, Para-orientering (i forbindelse med at IOF har gjennomført en undersøkelse knyttet til Pre0/Para), utdanning av unge ledere (Litauen planlegger å arrangere en samling i Vilnius i 2021), samt en diskusjon og avklaring av hvilke kommende internasjonale arrangement det enkelte land planlegger å søke, var noen av punktene på agendaen. 

Etikk og moral ble en viktig diskusjon. NORD gruppen ga sin støtte til IOF v/CEO Tom Hollowell for å ha håndtert høstens hendelser i Kina på en tydelig og klar måte. 

Det internasjonale Orienteringsforbundets (IOF) årsmøte (General Assembly) skal avholdes i forbindelse med VM i Danmark. Gruppen diskuterte mulige saker som vi ønsket å fremme.

(fortsetter under bildet)

nordmote-2020-nattorientering.jpg

Ikke et møte uten fysisk aktivitet

Tradisjonelt inngår et nattorienteringsløp på NORD-møtet. Her et bilde fra «fellesstarten»

Fra Norge deltok president Astrid Waaler Kaas (nummer 4 fra venstre på bildet).