NM i Pre-o til Lardal OL

15.11.2019 Norges Orienteringsforbund

Arrangerer mesterskapet 29. – 30. august 2020.

 

Under: Ungdommer fra Lardal OL.

Lardal OL.JPG

 

Etter søknadsfristen er gått ut, har Pre-o utvalget i Norges Orienteringsforbund tildelt NM i Pre-o 2020 til Lardal OL.  


Mesterskapet består av Per-o og TempO, og de anbefalte datoene for mesterskapet er 29. og 30. august 2020.

 

Bosse Sandström, Kvillebyns SK, Sverige er oppnevnt som kontrollør for arrangementet med hovedvekt på kontroll av kart- og løypearbeid.