NETTKURS – Synfaring og tegning av skolegårdskart

09.04.2020 Norges Orienteringsforbund

5 nettbaserte kurs i vår/sommer.

 

 

Sparebankstiftelsen DNB har støttet vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid» med 5 millioner kroner over en 3-årsperiode (2020-2022).


En del av prosjektet består i å utdanne flere, gjerne unge, karttegnere.

I løpet av året er det planlagt 7 kurs, der målet er å kunne lage et skolegårdskart. I tråd med myndighetenes restriksjoner blir minst 5 av disse 100% nettbaserte. I hvilken form vi skal gjennomføre de to kursene som er planlagt til høsten vet vi ennå ikke.

Kursene er gratis og åpne for alle over 14 år.

De som allerede har vist interesse for deltakelse gjennom prosjektet, samt unge (14-26 år) prioriteres ved ev. stor pågang.

Kursdeltakere oppfordres til å ha et prosjekt å jobbe med etter kursdagene som munner ut i ett eller flere skolegårdskart som legges på www.skoleorientering.no

 

Interessert?

Les mer i invitasjonen: her

 

Meld deg på: her

 

 

Sparebankstiftelsen_dnb_logo_jpg-600.jpg